Mūsų siūlomi produktai:

Rotacinės orapūtės, greitasūkiai turbokompresoriai, panardinami ir paviršiniai mechaniniai aeratoriai

Platus spektras įrengimų, skirtų aeracinių talpų (aerotankų, aerokanalų, aeruojamų tvenkinių ir smėliagaudžių) aeravimui:
1. Rotacinės orapūtės
2. Greitasūkiai turbo kompresoriai
3. Panardinami ir paviršiniai aeratoriai-maišyklės
4. Panardinami inžekciniai aeratoriai
UAB „Upinis“ atstovauja čekų kompaniją LUTOS s.r.o. , kuri gamina rotacines orapūtes.

Dumblo tankinimo ir sausinimo įranga, mikrosietai

Nuotekų mechaninio bei biologinio valymo proceso metu susidaręs pirminis ir perteklinis veiklusis dumblas, kelia nemažai problemų sprendžiant jo apdorojimo, sandėliavimo ir utilizavimo klausimus. 
UAB „Upinis“ atstovauja italų kompaniją Teknofanghi S.r.l. , kuri gamina šio tipo technologinius įrengimus, skirtus dumblui tankinti ir sausinti:
1. Dinaminius sraigtinius-būgninius tankintuvus
2. Dumblo sausinimo filtraciniuose maišuose įrenginius
3. Juostinius ir būgninius (rotacinius) filtpresus
4. Dinaminius sraigtinius-būgninius mikrosietus, skirtus skendinčių medžiagų atskyrimui iš valomų nuotekų (mikrofiltracija)
5. Krekiklio (polielektrolito) ruošimo įrangą skirtą dumblo sausinimui

Siurbliai

Įvairių modifikacijų ir pajėgumų išcentriniai ir ašiniai siurbliai, skirti nuotekoms ir cirkuliaciniam dumblui transportuoti, bei sliekiniai siurbliai, skirti tankinto dumblo transportavimui į dumblo sausinimo įrengimus.

Panardinamos maišyklės

Įvairių tipų bei pajėgumų panardinamos maišyklės skirtos nuotekų valykloms, siurblinių priėmimo bei nuotekų išlyginamiesiems rezervuarams.

Aeracinės sistemos, difuzoriai ir jų atsarginės dalys

Mes siūlome įvairių modifikacijų difuzorius bei jų atsargines dalis, reikalingas rekonstruojant / remontuojant  esamas arba instaliuojant naujas aeracines sistemas vandenvalos įrenginiuose

Automatizuotos mechaninės grotos ir būgniniai sietai

Automatinės grotos, būgniniai sietai, nešmenų transporteriai bei presai skirti nuotekų siurblinėms bei vandenvalos įrenginiams.

Automatiniai mėginių semtuvai

UAB „Upinis“ atstovauja vokiečių kompaniją WaterSam GmbH & Co. KG, kuri gamina platų spektrą įvairios komplektacijos bei išpildymo stacionarių ir mobilių automatinių mėginių semtuvų.

Smėlio separatoriai

Smėlio separatoriai bei transporteriai skirti mechaniniam nuotekų valymui, atskiriant iš nuotekų jų sudėtyje esantį smėlį.

UAB „Upinis“

Kontaktai:
info@upinis.lt
Tel.: +370-37-370014

Eigulių g. 2, LT-44136 Kaunas,
Lietuva

2021 © Upinis. Visos teisės saugomos